« Esineet pääosassa | Pääsivu | Kadonnut johto ja turhat valaisimet »

Kommentit

pni

Kun on kirjautunut Googleen löytyy kartan vierestä linkki Change default location. Mun kartta avautuu Helsinkiin.

Zepa

Mulla on kauniita karttoja seinällä, hetkinen, tällä hetkellä yhdeksän. Vanhin on lepovuorossa. Että täällä friikahtaminen ei ole vielä ihan mennyt ohi :-) kunhan ne on kauniita ja/tai vanhoja.

nieminensundell

pni, kiitos. Vaan harvemminpa tulee kirjauduttua, kunhan vaan hakee kohteen.

Zepa, nykyiseen asuntoon en saa laittaa naulaakaan seinään, joten mukaan raahattu Päijänteen merikortti ei pääse oikeuksiinsa.

Olisi muuten hauska piirtää oman arkiympäristön kartta samalla ajatuksella kuin ne vanhat kartat, joissa merissä on hirviöitä. Civilization-pelin osaviehätys on siinä, että kartta on animoitu. Luonnonvaran vieressä joku heiluttaa hakkua,

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)