« Nopeita nootteja jatkon varalle 2 | Pääsivu | Nopeita nootteja jatkon varalle 3 »

Kommentit

Ferrix Hovi

Asiat ovat harvemmin tasan tunnin mittaisia ja joskus 30 minuuttia on pitkä aika. Toisaalta 15 minuutissa ei ehdi välttämättä tehdä juuri mitään ja sen mittainen intensiivijakso riittää harvemmin. Olen kokeillut erilaisia rytmejä, mutta 25 minuuttia on oikeasti melkoisen hyvä.

nieminensundell

Okei, tähtään 25 minuuttiin. Toisaalta tiedän, että kunnolla töihin uppoutuessa tunti on pikku hetki vain! Ja jopa 90 minuutin luennon voi rakentaa siedettäväksi jakamalla sen kolmia, eli jälleen saamme tuon noin 25 minuuttia optimiksi.

Ferrix Hovi

Juu, Cirillo käskee olla jatkamatta, vaikka kuinka haluaisi, mutta kyllä minä joskus joustan, kun näen, että flow vie miehen.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)