« Muistilista | Pääsivu | Esineiden paras ominaisuus »

Kommentit

Juha

Tuosta sivusta taitaapi puuttua Google plus...

nieminensundell

Totta, unohdin päivittää.

nieminensundell

Nyt on!

Tomi

En ihan jaa mielipidettäsi suomalaisen toiminimellä yrittämisen tuskasta, jota olet tuonut useampaankin otteeseen esiin. Toistuvia lakisääteisiä kuluja (verot arvioidun tuloksen perusteella, yrittäjän eläkemaksut, ALV - muuta?) toki on, mutta mitä hankalaa niissä on? Verot voi halutessaan arvioida alakanttiin ja täydentää kauden lopussa. YEL perustuu omaan arvioon, ja viime kädessä maksat siitä millaista korvaustasosta joskus haluat nauttia. ALV:t lojuvat hetken tilillä ja siirtyvät eteenpäin. Mielestäni tämä ei ole järin hankalaa tai edes kallista - samankaltainen progressio verossa puree kuitenkin. Jos tulot eivät ole tasaisia, taloudellinen puskuri on toki tarpeen - mutta ainakin itseäni rasittaisi rahakasan kerääminen kauden loppuun ja sitten tuloksen mukaan maksettavan jättiveropotin maksaminen kerralla.

Tuollainen nettihäiriköinti on turhauttavaa ja lapsellista, harmi että olet sellaista joutunut kokemaan.

Energiaa ja työn iloa uudelle yrittäjävuodelle!

nieminensundell

Juu, asiaan varmaan vaikuttaa, että toimin yrittäjänä Suomessa 1990-luvun lamavuosina ;D Silloin nimenomaan se YEL tuntui isolta siivulta, koska sillähän oli jokin minimi ja se piti joka kuukausi maksaa. En ole tarkistanut paljonko se nykyään on. Tosin en kai ole sanonyt, et toiminimi Suomessa olisi varsinaisesti tuskaa :) Suhteessa hankalampaa kyllä.

Toinen kiva juttu täällä Englannissa on ALV:n puuttuminen niiltä, joiden liikevaihto ei ole suuri. Tuon seikan avulla nimenomaan palvelut pysyvät sen hintaisina, että niitä voi ostaa kuka vaan.

Kiitos toivotuksista!

Tallinnan Risteilyt

Kyllähän se YEL tyosiaan silloin tuntui melkoiselta siivulta..

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)