« Pieni tehtävälista | Pääsivu | Hieman lyö yli »

Kommentit

Tuija Sonkkila

Kahvin historiasta tuli mieleen että satuin näkemään pätkän uudesta kotimaisesta TV-sarjasta, jossa tutustutaan Turkkiin. Ensimmäisessä osassa (YLE Areenassa 13.4. asti) oltiin Istanbulissa, Waltaria siteerattiin, kahvia juotiin. En ole koskaan ennen nähnyt itämaisen kahvin valmistusta pienellä pitkäkahvaisella pannulla, tuskin olen lopputuotettakaan juonut, en ainakaan muista. Varsin erilainen tapa, minusta: kahvi sekoitetaan kylmään veteen, sokeri joukkoon, pannu muutamaksi minuutiksi kiehahtamaan hiillokselle (kuten ohjelmassa tehtiin), kaadetaan kuppeihin, annetaan laskeutua ja hörps.

nieminensundell

Kahvihifisteillä riittää maailmassa vertailtavaa!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)