« Viikkojen 46 ja 47 esine | Pääsivu | Viikon 49 esine »

Kommentit

Tuija Sonkkila

Leggingseillä ei taida olla vakiintunutta suomennosta? Sille näyttää olevan yläraajavastinpari armlingsit. Kielikorvaa särkee, mutta arvostan esineen funktiota. Itse en omista.

Hiihdin juuri muutaman päivän Lapin noin 10 asteen pakkasessa. Kaikki muu sujui, mutta sormet olivat taas paleltua. 2010 ostin sorkanmalliset, hengittävät hanskat. Mukavat, hiostamattomat, mutta niilläkin tulee raja vastaan kun on kylmempää kuin -12C tai jos tuulee, vaikka vain muutama metri sekunnissa. Pitäisi kai kirjoittaa kokemuksista omaan blogiin... Minun (tämän kuluvan viikon) esineeni on siis samalta suunnalta kuin sinun viimeviikkoinen: käsine.

Laurenzia

ranteenlämmittiminä niitä löytyy aika paljon kuvahaulla.

nieminensundell

Armlings?!Ranteenlämmitin on paljon lempeämpi termi :) Käytän näitä ihan sisäoloissa,en ole hiihtänyt kuta kuinkaan 30 vuoteen. Sukset voisivat olla ensi vuoden esine.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)